Tôi có 2 vé nằm tầng 1, tầng 2 phòng điều hòa (khoang 4 giường) của tàu SE1 chặng HN-ĐN ngày 1 tháng 8 năm 2012. Giá vé mua tại Ga Hà Nội là: 982.000/vé + 970.000/vé. Nay do chuyến đi của tôi có sự thay đổi nên tôi muốn bán lại cho bạn nào có nhu cầu muốn đi và cần vé nằm mềm. Liên hệ với tôi theo số 0983889958 - Oanh. Tôi sẽ giám giá cho bạn.