Nhờ bạn đi Mỹ mua về nhưng bầu bì nên không có nhu cầu sử dụng nên thanh lý lại cho mẹ nào có nhu cầu. Hàng còn nguyên tem và hóa đơn. Giá website là 69$, em thanh lý lại 1 nửa là 35$ (700k). Mẹ nào có nhu cầu thì inbox em nhé
Hà Ninh: 0973 279525