Mình cần thanh lý tât cả giá giá rẻ n cac bạn ủng hộ mình với , thanks các bạn