Em còn ít túi giấy đựng quà đẹp dư dùng cần thanh lý
Loại nhỏ nhất 5k - 8k - 11k. bạn nào lấy hết có fix nhé. k nhớ bao nhiêu cái cỡ vài chục cái gì đấy.