Tôi có 3 tủ thuốc vừa làm được 1 tháng chưa sử dụng. Giờ tôi có nhu cầu nhượng lại với giá 11.000.000

Ai có nhu cầu liên hệ 0973 337 4005 (Mr Hùng)

Địa Chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội