Em thanh lý tranh thêu bộ Tứ Quý dã hoàn thành chưa dóng khung rất dẹp. E thêu gần 3 tháng mới xong. Nay cần tiền thanh lý gấp giá 2 triệu. Cả nhà xem mua ủng hộ cho em với. Link xem mẫu tranh đây ạ
Tranh thêu chữ thập Candy|Tranh thêu chữ thập DLHYA910
Ai có nhu cầu mua em mang qua tận nơi cho coi. Không đẹp không ưng có thể không lấy.
liên hệ 0948.38.2018