Mình vừa mua thẻ tập 06 tháng nhưng do thay đổi công tác nên không sử dụng được nữa. Mình có nhu cầu thanh lý. Thẻ mình mua của Nclub Hoa Lư https://www.facebook.com/nclubfitnesshanoi/

Thẻ tập toàn bộ các dịch vụ tại Hoa Lư.

Thời hạn còn lại là 06 tháng. Giá bán khởi điểm là 2,3 triệu, có thương lượng.

Các bạn liên lạc theo số 0909856336 nhé.

Hương.