Mình có con nhỏ nên không có thời gian đi tập nên thanh lý lại Thẻ Member 1 năm của Nhất dáng nhì da trị giá 6 triệu 500 - thẻ chưa kích hoạt , thời gian áp dụng từ ngày bắt đầu tập, tập được tất cả các môn, có thể tập bất cứ lúc nào bạn thích - tặng kèm phiếu chăm sóc da trị giá 5 triệu.

Giá Thanh lý 3 triệu 500. FIX GIẢM GIÁ MẠNH 3 TRIỆU
Mẹ nào quan tâm thì liên hệ mình số dt 0905 990404