nhà có nhiều không sử dụng hết nên bán lại, giá thị trường 299k, giá bán 150k
có thể giao dịch bằng cách chuyển tiền/giao code, NH exim