0969.53.8686 = 5tr5
0968.02.6886 = 5tr5
0968.53.8866 = 3tr5
0942.063.486 = 150k ( 4 mùa phát lộc )
0945.534.086 = 150k
0943.5
03.203 = 150k ( x03.x03 )
0
947.968.947 = 150k
0947.966.809 = 150k
0947.96.60.96 = 200k
0947.96.80.96 = 200k
0945.
90.56.90 = 200k
094.797.
5432 = 200k ( lùi như tiến tiền như núi )
09.4
7.97.57.07 = 200k ( x7x7x7x7 )
0947.9
67.067 = 200k
0947.96.84.96 = 200k
09.4
798.4098 = 200k
09.4
797.5097 = 200k
0988.4383.
94 = 200k ( phát tài 94 )
0947.
98.32.98 = 300k ( đại phát tài mãi đại phát )
0947.98.02.98 = 300k
0943.50
2.386 = 300k ( mãi tài phát lộc )
0.
975.515.975 = 350k ( số lẻ đẻ ra tiền )
0946.
640.604 = 350k
( nhìn như taxi )
0946.
490.409 = 350k
( nhìn như taxi )
0947.
840.804 = 350k
( nhìn như taxi )
0949.
370.307 = 350k
( nhìn như taxi )
0947.
96.63.96 = 350k ( đại lộc , lộc tài , đại lộc )
0947.
96.83.96 = 350k ( đại lộc , phát tài , đại lộc )
0947.98.03.98 = 350k
0986.156.298 = 350k
0983.
285.826 = 350k ( phát mãi lộc )
0977.
883.693 = 350k ( tài lộc năm 93 )
0988.982.162 = 400k ( đại phát mãi , sinh lộc mãi )
0973.
6866.13 = 400k ( lộc phát lộc lộc sinh tài )
0975.893.836 = 400k ( phát đại tài , phát tài lộc )
09
83.283.191 = 400k ( mãi phát tài sinh 91 )
0963.
937.973 = 500k ( nhìn như taxi )
0963.
837.783 = 500k
( nhìn như taxi )
0963.983.973 = 500k
( nhìn như taxi )
0963.83.73.63 = 650k
(
x3x3x3x3 8 7 6 lùi như tiến tiền như núi , dùng chỉ có lộc ♥ )
098.212.6600 = 650k
0966.
85.9119 = 650k ( sn 85 đại nhất , nhất đại )
0984.70.
8696 = 600k ( phát lộc đại lộc )
097.567.0220 = 600k
0918.128.
116= 600k ( sinh mãi phát , sinh sinh lộc )
098.
818.0033 = 700k
0984.88.1331 = 750k
098.
818.0220 = 750k
098.
898.0220 = 750k
097.
3579.186 = 750k
0968.22.4242 = 800k
0968.22.2424 = 1tr
0968.33.0909 = 1,5tr
0968.22.1919 = 1,8tr
0968.33.1919 = 1,8tr
0968.33.5959 = 1,8tr
0968.33.8080 = 1,3tr
0968.33.8181 = 1,3tr
0968.33.8282 = 1,5tr
0968.33.8484 = 1,5tr
0968.33.8585 = 1,5tr
0968.33.8787 = 1,5tr
0968.22.9090 = 1,5tr
0968.33.9090 = 1,5tr
0968.22.9191 = 1,5tr
0968.33.9191 = 1,5tr
0968.33.9292 = 1,5tr
0968.22.9393 = 1,5tr
0968.33.9494 = 1,5tr
0968.22.9595 = 1,5tr
0968.33.9595 = 1,5tr
SIM NAM SINH
0978.9.7.2007 = 0,9tr
0984.9.6.1997 = 1,6tr
098.4.01.
1996 = 1,6tr
09.79.80.1995 = 1,6tr
0978.5.1.1995 = 1,8tr
0978.2.5.1994 = 1,8tr
0979.
86.1994 = 2,3tr
0978.3.7.1993 = 1,6tr
0163
.444.1988 = 0,6tr
0
973.73.1987 = 2,3tr
0982.4.3.1987 = 1,8tr
0974.4.2.1987 = 1,5tr
0166.4.4.5.1985 = 0,6tr
0978.5.1.1983 = 1,5tr
0983.70.1981 = 1,3tr
0982.90.1981 = 1,5tr
097.8.04.1980 = 1,5tr
0982.90.1979 = 1,6tr
0989.1.6.1978 = 2tr
0976.2.4.1976 = 0.8tr
0982201976 = 0.8tr
0972.1.4.1976 = 0.8tr
0983.8.1.
1970 = 0.9tr
098.6.03.1964 = 0.6tr

Giá trên thanh lý , ae kết call e nhé !
Lh : 0933606888 Yahoo : simsodep.giamem