Được tặng em robot hút bụi Ecovacs Deebot Slim 2 này không dùng đến em thanh lý ạ

Thông tin Robor https://vietnamrobovac.vn/product/deebot-slim-2/

Máy mới 100% e thanh lý giá 4tr Ạ