Thanh lý rẻ cặp vé xem 5 diva góp mặt trong đêm nhạc (Thanh Lam-Mỹ Linh-Thu Phưong-Trần Thu Hà-Hồng Nhung) tối nay 8h-20/11/15-Liên hệ Loan không 9 không 7 năm 123 sáu 3