Mình thanh lý phiếu mua hàng (có hạng mục trên phiếu) ở Sieu thi dien may Cho Lớn, ai quan tam ib minh nha
Giá 250.000g.
So dt: 0982 002 779
minh o Nguyễn Khoái, Quận 4