Thanh lý nước hoa xịt phòng, bột thông cống, bột thông tắc nhà vệ sinh
ĐT: 097 969 8847, mình là quyên