Hiện em còn duy nhất 2 sim Viettel muốn thanh lý cho bố mẹ nào có nhu cầu sử dụng điện thoại nhiều.

- Sim 0969052264 TK 5 triệu (2.35 gốc +2.65 KM). Giá thanh lý 1.7 tr
- Sim 0969867514 TK 6.2 triệu (2.89 gốc + 3.307 KM). Giá thanh lý 2 tr

Sim này sử dụng gói Tomato, đã được đăng ký. Khi gọi trừ tài khoản KM hết rồi mới trừ TK gốc. Bố mẹ nào quan tâm cứ call em ạ: 0969050266