E thanh lý một số tắm trắng của chenmai - tắm trắng an toàn dịu nhẹ cho da - đồng giá 60k
http://www.facebook.com/media/set/?s...5715100&type=3