mình đang thanh lý máy lọc nước RO 10 lõi lọc cảu Sunhouse. Ai cần IB mình nha 0971124411