công ty mình dư nên cần thanh lý 01 cái máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier 2.
lõi lọc còn mới 100% chưa khui --> thanh lý 2tr1, nếu qua chở luôn thì 2tr


https://cdn.chotot.com/6FNHzxC61oYxm...4297013649.jpg
https://cdn.chotot.com/oUYisV2hM0FRu...4417448303.jpg