Mình đi nước ngoài cần thanh lý mấy làm bánh mì PANASONIC . Chỉ xài 2 lần . Giá thanh lý 3.8 tr.
sms cho mình nha các mẹ.
Giá múc mua mới :
https://www.amazon.com/Panasonic-SD-.../dp/B004RTJWMW