Mình có máy Medela Swing ít sử dụng, còn bảo hành đến ngày 6/11/2013, nay mình thanh lý 2,8tr.
Máy đang ở Hà Nội

Mẹ nào có nhu cầu vui lòng liên: 0977 525 396 Hằng