Mình thanh lý máy đo đường huyết Accu check Advance, máy của mình giông như line:
http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...t&ID=329&Cat=7

Mình thanh lý giá 1,200,000 vnd

liên hệ: 01645571128