Máy ít dùng nay dọn nhà thanh lý lại
Máy dùng cho cắt thịt nguyên miếng (thịt để đông) để nướng
Phù hợp cho gia đình hay quán ăn nhỏ