CÒN MỚI 95%, MÌNH DƯ NÊN THANH LÝ, LÚC MUA LÀ 500K NHÉ