Vì lý do là mẫu trưng bày ở cửa hàng nên cần thanh lý manocanh lại cho các mom
Hàng còn mới chưa sơn lại lần nào
Nước Sơn còn đẹp và không ngã màu
Liên hệ Ms Ny 0911 455 235