Bỏ nghề bán thanh lý cho ai có nhu cầu. Ưu tiên thợ mua hết.
Liên hệ: 0982.812.783