Mình cần thanh lý lại 2 vé đi Đầm Sen, hạn đến ngày 30/11/2018 (Thứ 6)
Giá: 50K/ 2 vé
Vì không có thời gian đi nên mình share lại.
Ib hoặc sdt 0962041891