Mình vừa mổ mắt cận và cần thanh lý kính sát tròng loại dùng 1 tháng như sau:

3 cặp contact lense AIR OPTIX Aqua mình mua ở Mỹ, 3.00 độ, không màu, giá: 220,000/cặp

2 cặp contact lense FRESHLOOK mình mua ở Mỹ, 3.25 độ, màu nâu hạt dẻ, giá 220,00/cặp

2 cặp contact lense FRESHLOOK mình mua ở Mỹ, 3.25 độ, không màu, giá 220,00/cặp

Hàng mua ở Mỹ nên contact lense rất mềm, không làm khô mắt. Mình mua ở Mỹ giá cao hơn nhưng vì đã mổ mắt không dùng nữa nên cần thanh lý. Bạn nào mua số lượng nhiều mình tặng chai nước ngâm kính sát tròng.

Vui lòng liên hệ: 0908667001