Mình thanh lý một hộp phấn mắt của Ý. Bạn nào cần liên hệ với mình. Mình ở Nơ Trang Long, Bình Thạnh điện thoại của mình 0935 162 599 thanks mọi người đã xem tin