Do nhà chật nên mình muốn thanh lý giường pganr, ngăn kéo làm bằng gỗ tự nhiên. Ai có nhu cầu gọi theo số 0948887950 cho Hiếu nhé