Mình thừa 1 bàn để máy tính loại to và 1 ghế xoay nên thanh lý 500k. Hằng 0983230590, Cầu giấy, Hà Nội