Minh co 1 bo sofa rat dep can thanh ly. Che'n, ly, thau cho nha hang. Ai can thi lien he vao cuoi tuan nay den xem va lay nhe.