mình cần sang nhượng cửa hàng quần áo, thanh lý đồ gồm có
- 2 canh nữ mới mua : 2 triệu
- hệ thống đèn chiếu: 2 triệu
- 2 kệ tủ, quầy thu ngân:2,5 triệu
- điều hòa funiki: 5,5 triệu
tất cả đều mới mua, mọi người có thể qua 14 Triệu Việt Vương xem đồ
sđt: 0979355312