THANH LÝ ĐỆM KIM ĐAN MỚI TINH GIÁ RẺ 5 triệu DO CHUYỂN NHÀ
MUA MỚI LÀ 40 TRIỆU

TỐT CHO NGƯỜI GIÀ, TRẺ EM VÀ BÀ BẦU, NGƯỜI ĐAU LƯNG