[THANH LÝ ĐỒ] SẮP TỚI MÌNH CÓ MỘT SỐ THỨ KO DÙNG ĐẾN NÊN MUỐN THANH LÝ, TẤT CẢ CÁC ĐỒ BÁN ĐỀU RẤT SẠCH, VÌ MÌNH DÙNG RẤT GIỮ. CÓ GÌ LIÊN HỆ VS MÌNH QUA SĐT 0974268998.