150k - Cần thanh lý chân vây new 100%, vừa mua về nhưng hơi rộng eo, váy size s dành cho các b khoảng tầm 46,47kg trở lại.
Ai cần thì liên hệ 0932575289