- Hàng mới
- Tăng giảm 40-60cm
- Nhựa cao cấp, inox