Thanh lý bộ giường tầng kèm nệm cao su Vạn Thành còn bảo hành tới tháng 07/2023.