Do chuyển sang dùng bếp từ, nên mình dư bếp gas của Nhật, có cảm ứng khi bị hở gas bếp tự gắt. Thanh lý 01 bình gas (vừa mua mới sử dụng được 10 ngày) + 01 bếp gas Rinai của Nhật giá 1 triệu cả bộ. Chỉ việc mang về dùng. 0167 977 8818