Tớ mua nhiều bình sữa về thử cho con, bình Chuchu 240ml cổ rộng nó không chịu bú. Vậy tớ thanh lý bình Chuchu 240ml cổ rộng, tớ mới luộc 1 lần tiệt trùng cho vào mồm bé nhà tớ lè ra nên tớ rửa sạch cất lại vào hộp. Nay tớ thanh lý bình Chuchu 240ml cổ rộng tập bú và 1 núm vú Chuchu cổ rộng bình thường chưa mở ra giá 500k, hoặc đổi lấy 2 bình MAM 260ml cổ rộng mới.
Liên hệ với tớ Diệp O98931OO32.
TKs cả nhà

Bài viết tương tự: