Tết dương lịch Công ty tặng hiện vật. Do không có nhu cầu sử dụng nên mình bán rẻ lấy tiền mặt.
Bếp từ Bigsun kèm nồi lẩu
Giá: 400K