Nhà mình chuyển nhà k dùng bếp gas nữa mà dùng bếp từ nên thanh lý. Bếp vẫn đang dùng rất tốt. Mình thanh lý 1 triệu. lấy hàng sau 30.4 vì lúc đó mới chuyển nhà,hihi