Mình thanh lý gấp nha ! giá thanh lý 1 tr sms : 0931257925