Hiệu givral. Mã sp: 2b,3b,5b,9b. Giá theo bảng giá là 391k, giá thanh lý 300k. Nsx: 31/8/12, hsd: 19/9/12. Lhệ 0937 214 767