Mình mới mua lại mấy cái bàn tròn để ăn cơm.
Nhưng mà nhiều quá, dùng không hết.
Bạn nào có nhu cầu mua về mình để lại cho.
200k/1 chiếc nhé.