Thanh lý bàn làm việc văn phòng, giá 120.000 đ
Thanh lý bàn làm việc máy tính văn phòng , rộng 60 x 100 cm, giá 120.000 đ. Liên hệ: Hạnh 0988001098