Bán bài nhìn xuyên, bài ảo thuật.
Chỉ cần nhìn vào mặt sau lá bài là biết lá nào, thích hợp ảo thuật, 3 lá, phỏm, xì dách