Mình có 9 voucher 5$ ăn ở nhà hàng Kỷ Y vào các ngày ở nhà hàng Kỷ Y -Triệu Việt Vương. Mình thanh lý 800k và tặng 2 voucher đồ uống.
Mẹ nào quan tâm thì gọi điện cho mình theo số 0983 468 938.
Mình ở Bờ Hồ nhé