Thanh lý 400 áo khoác đồng phục, 65k, áo 2 lớp chất đẹp áo đẹp, liên hệ 098884184828062012(001).jpg