Cần thanh lý gấp 1 Quầy bán Cà phê, KT: 2,8 x 1,2 x 0,5 m

Quầy đặt đóng, chưa dùng

Vui lòng xem ảnh

Many thanks.