mình thanh lí vài thứ, các mom xem link giùm mình nhé!!! 0907218217 Thùy

http://www.flickr.com/photos/thuy_2212/